درباره‌ی سامانه ....

سامانه .... با هدف .... توسط آزمایشگاه esfa دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶ با هدف .... راه‌اندازی گردید. ..... ....